Žáci 3. ročníku oslavili Den Země

V tomto týdnu oslavili také žáci 3. ročníku při hodinách předmětu Základy robotiky Den Země, který se slaví ve čtvrtek 22.4. Přírodě pomáhali tak, že pomocí robotů Dash uklízeli odpad, který třídili do příslušných kontejnerů (plasty, papír, sklo) a zároveň se museli vyhýbat (chránit) ohroženým druhům zvířat.