Žáci z Masarykovy základní školy mohou mít svého průvodce – studenta, který je bude doučovat

Jeden průvodce bude pomáhat vždy jednomu žákovi z 1. nebo i 2. stupně – výhodou je proto čistě individuální přístup. Žáka může průvodce doučovat, pomáhat mu s učivem, kterému (zatím) nerozumí, s domácími úkoly, případně s doplňováním zameškaného učiva. Žáky cizince může průvodce učit česky (slovní zásobu, gramatiku – podle potřeby), může mu pomoci s orientací ve škole, v předmětech, výuce i v praktickém životě v České republice. Průvodci jsou z řad studentů Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Hrazení jsou z projektu Cesty k inkluzi – žák má tedy tuto podporu zdarma. Doučování se může konat u žáka doma, v Arše (Prokopova ulice) nebo ve škole. Trvá obvykle jednu nebo dvě vyučovací hodiny týdně – podle domluvy. Průvodce domluvíte přímo ve škole u koordinátorky inkluze Lucie Sichingerové (kancelář ve vestibulu vedle vrátnice) nebo na telefonním čísle 726 848 699.

Учні з початкової школи Масарика можуть мати свого власного репетитора – безкоштовно!

Репетитор буде допомагати завжди одному учневі 1-го або 2-го ступеня – перевагою є суто індивідуальний підхід. Репетитор може вести уроки, допомогти йому з придметом, який (до сих пір) не розуміє, з домшнім завданням або поповненням пропущеного навчального матеріалу. Іноземців можуть навчати чеську мову (лексику, граматику – в міру необхідності) можуть допомогти зосередитись в школі, предметах, навчанні і практичному житті в Чеській Республііці.

Викладачі є студентами педагогічного факультету університету Західної Богемії. Учень отримує допомогу безкоштовно. Репетиторство може проходити в учня вдома, в організації Арха (Прокопова вулиця) або в школі. Зазвичай триває 1 або 2 уроки на тиждень – по домовленості.

Репетитора ви можете домовити в школі у координаторки Lucie Sichingerové (кабінет у вестибюлі поруч зі стійкою реєстрації) або зателефонувавши за номером 726 848 699.