Základní hygienická opatření pro školní rok 2020/2021

(dle aktuálního manuálu MŠMT ČR)

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a prosíme, abyste i po zahájení školního roku respektovali stále platná hygienická opatření.

  1. Do budovy školy nemá volný přístup žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy. O případných nezbytných výjimkách rozhodne ředitel.
  2. Veškeré návštěvy a jednání se proto budou odehrávat v určených prostorách (vestibul II. stupně, popřípadě hovorna), a to za zvýšených hygienických opatření.
  3. Veškeré návštěvy budou evidovány v nově zřízené vrátnici prostřednictvím pověřeného pracovníka.
  4. V souladu s doporučením manuálu MŠMT ČR do školy nebudou mít přístup žáci s příznaky onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolesti krku, hlavy či kloubů, průjem).
  5. Žáci, u kterých se příznak onemocnění projeví v průběhu výuky budou bez zbytečného odkladu izolováni od ostatních a zákonný zástupce bude povinen si je v nejkratší možné lhůtě ze školy vyzvednout.
  6. Po vyzvednutí žáka s příznaky onemocnění ze školy je zákonný zástupce povinen kontaktovat příslušného dětského lékaře a poradit se sním o dalším postupu. O výsledku jednání s lékařem pak zákonný zástupce informuje třídního učitele.
  7. Ohledně dalších informací sledujte prosím stránky školy.

Děkujeme za pochopení

Vedení Masarykovy ZŠ