Zápis do školní družiny na školní rok 2020/2021

žáka zapisují do ŠD zákonní zástupci

v pondělí 31. srpna 2020

8.00 – 12.00 hodin

v úterý 1. září 2020

 6.00 – 16.30 hodin

v 1. – 3. oddělení ŠD

vchod z Klášterní ulice

 

OD 1. ZÁŘÍ 2020

ZMĚNA PROVOZU ŠD

 

PRŮBĚŽNÉ VSTUPY ŽÁKŮ DO RANNÍ ŠD:

 6.00 – 7.15 hodin

ODCHODY ŽÁKŮ PO OBĚDĚ: 

ve 13.30 hodin

PRŮBĚŽNÉ ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD

PO ODPOLEDNÍCH ČINNOSTECH:

15.00 – 16.30 hodin