Zápis do školní družiny

na školní rok 2021/2022

žáka zapisují do ŠD zákonní zástupci

v pondělí 30. srpna 2021

13.00 – 16.30 hodin

v úterý 31. srpna 2021

8.00 – 12.00 hodin

v tělocvičně – vstup hlavním vchodem ZŠ

ve středu 1. září 2021

6.00 – 16.30 hodin

v tělocvičně – vchod ze dvora z Klášterní ulice