Zpráva pro účastníky původně plánované školní exkurze do Itálie

Vážení rodiče, vážení přihlášení,

ze známých důvodů jsme odložili konání exkurze do Dolomit na dobu zatím blíže neurčenou. Dojednali jsme s cestovní kanceláří, že Vaše záloha bude v plné výši, tedy včetně pojištění, vrácena na Váš účet.

Výchovnou a vzdělávací úlohu exkurze, kterou zařazujeme tradičně do výchovných plánů jednotlivých ročníků, ale hodláme samozřejmě v budoucnu, jakmile budou podmínky pro cestování bezpečné, znovu využít.

Mgr. Andrea Lecjaksová 

vedoucí zájezdu