Den dětí s Městskou policií Plzeň

Naše škola uspořádala v Mezinárodní den dětí (1. června) pro žáky z prvního stupně zábavné dopoledne. Počasí jim také přálo. Kromě pohybových aktivit připravených učiteli a staršími žáky v klášterní zahradě měly děti možnost vydovádět se na skákacím hradu MP Plzeň. Policisté dětem také představili své odchytové vozidlo, pomůcky, které obsahuje, a vyprávěli jim o různých zvířatech, ke kterým již vyjížděli. Děti také ukázaly, že už znají spoustu dopravních značek a různá pravidla bezpečného provozu na silnicích. Odměny pro ně samozřejmě nechyběly, a tak si všichni sváteční středu báječně užili.