Jak se chovat na internetu? Bezpečně!

Internet žáci využívají nejen pro zájmovou činnost, ale v dnešní době také pro školní výuku. Má své kladné stránky, avšak setkáváme se i s mnohými nástrahami. Patří mezi ně například nebezpečí šíření virů, nebezpečí zneužití osobních údajů, možnost kontaktu s nežádoucím jedincem či nevhodnými informacemi, závislost na internetu apod. Odborné organizace sledují výrazný nárůst rizik spojených s tím, že děti tráví výrazně víc času na internetu.

Z průzkumu vyplývá, že:
• 45 % dětí komunikuje s cizími lidmi na internetu
• 1/5 profilů na sociálních sítích je falešná
• Přes 10 dětí ročně spáchá kvůli problémům na internetu sebevraždu

I proto jsme se rozhodli na tyto problémy reagovat a povídat si s dětmi o bezpečném používání internetu. Diskutovali jsme o tom, k čemu nám internet může sloužit, k čemu ho používáme, jak se k němu připojujeme (přes jaké přístroje), jaká jsou nebezpečí. Žáci pracovali s pracovním listem, který upozorňoval na to, že nemůžeme důvěřovat každému, kdo si s námi píše. Menší děti sledovaly pořad Datová Lhota – O bezpečnosti na internetu. A všichni žáci naší školy si ještě prošli informace, které mají k dispozici na nástěnkách na školních chodbách. Poté každý zhodnotil, jestli všechno věděl, co bylo případně nové a co je zapotřebí na svém chování na internetu změnit.