Kroužky

 

VV volejbal čj florbal branka

 

název kroužku vyučující den v týdnu, hodina určeno pro
Doučování Čj 1. st. (ANP) Mgr. Lucie Čechalová Úterý 14.00 – 15.00 1. – 5. ročník 
Doučování mat. 1. st. Mgr. Jaroslava Klimentová Čtvrtek 14.00 – 15.00 2. – 5. ročník 
Cizinci – Čj 1. st. Mgr. Lucie Sichingerová Úterý 14.00 – 15.00 1. – 5. ročník  
Čtení   Mgr. Nikola Billová Čtvrtek 14.00 – 15.00 2. – 5. ročník 
Čtení Mgr. Eliška Strejcová Čtvrtek 14.00 – 15.00 2. – 5. ročník 
Hravá matematika Mgr. Libuše Šmídová Čtvrtek 14.00 – 15.00 3. – 5. ročník 
Hrajeme si s roboty I Ing. Michal Vyleta Středa 14.00 – 15.30 2. – 5. ročník 
Hrajeme si s roboty II Ing. Michal Vyleta Pátek 12.00 – 13.45 2. – 5. ročník 
Hravé povídání (logoped. prevence) Bohunka Enžlová Úterý 14.00 – 15.00 1. – 3. ročník 
Pohybové hry Mgr. Bicanová út. 14.00 – 15.00 1. – 3. tř.
Výtvarný kroužek Mgr. Fialová út. 13.45 – 15.15 2. – 5. tř.
Konverzace Aj Mgr. Billová út. 14.00 – 15.00 3. – 5. tř.
Míčové hry Mgr. Grofová stř. 14.00 – 15.00 3. – 5. tř.
Vaření Mgr. Bůchová stř. 14.00 – 15.00 3. – 5. tř.
Pískání – flétny Mgr. Šmídová stř. 07.00–07.45 (1x/14 dní) 4. – 6. tř.
Výtvarné činnosti D. Soukupová čt. 13.30 – 15.00 2. – 5. tř.
 Školní družina:
 – pěvecký sbor Beránci Lada Beránková  po – 14.00 – 15.00  
 – aerobic (dívky) Monika Michálková  po – 14.00 – 15.00 2. – 5. ročník 
Deskové hry (placený kroužek) pořádá Domeček Slovany čtvrtek 15.00 – 16.00 2. – 5. ročník