Kroužky

 

VV volejbal čj florbal branka

Školní kroužky I. stupeň (2019/2020)

Název Třída Termín Vyučující
Doučování ČJ 3. – 5. úterý od 14,00 do 15,00 Strejcová
Angličtina hrou   úterý od 14,00 do 15,00 Billová
Výtvarná výchova a keramika 1. – 2. středa od 14,00 do 15,00 Fialová
Logopedická prevence 1. – 2. úterý od 14,00 do 15,00 Enžlová
Pohybové hry 1. – 2. středa od 14,00 do 15,00

(lichý týden)

Bicanová
Míčové hry 3. – 5. středa od 14,00 do 15,00

(sudý týden)

Grofová
Vaření 3. – 5. středa od 14,00 do 15,30

(1x za 14 dnů)

Bůchová
Doučování matematika 3. – 5. čtvrtek od 14,00 do 15,00 Klimentová
Výtvarná výchova a keramika 3. – 5. čtvrtek od 14,00 do 15,30 Soukupová
Šachy I.st. středa od 14,00 do 15,00  
Český jazyk pro cizince I.st. středa od 14,00 do 15,00 Sichingerová

Školní kroužky – ŠD

Název Třída Termín Vyučující
Sborový zpěv   pondělí od 14,00 do 15,00 Beránková
Aerobik   pondělí od 15,30 do 16,30 Michálková
Aerobik   středa od 15,30 do 16,30 Michálková