Fyzika

Dobrovolný úkol Fyzika 7. ročník

Prezentace k domácí přípravě

8. ročník
prezentace poznámky z hodiny
1. Přímočaré šíření světla, rychlost světla 1. Přímočaré šíření světla
2. Rozklad světla hranolem, barvy 2. Rozklad světla hranolem, barvy
3. Šíření světla, stin a polostín 3. Šíření světla, stín a polostín
4+5 Zatmění Slunce a Měsíce, Fáze Měsíce  
6. Odraz světla na rovinném zrcadle. Zákon odrazu  
7. Kulová zrcadla Kulová zrcadla – výpisky
8. Lom světla Lom světla – poznámky
9. Čočky  
10. Optické přístroje  
11. Oko, optické klamy  
   
9. ročník
prezentace poznámky z hodiny
1. Vnitřní energie tělesa Vnitřní energie tělesa
2. Změna vnitřní energie = teplo Změna vnitřní energie
3. Teplo a jeho výpočet Teplo a jeho výpočet
4. Kalorimetrická rovnice Kalorimetrická rovnice – poznámky
5. Vedení tepla  
6. Šíření tepla prouděním a zářením Šíření tepla – prouděním
7. Skupenské přeměny  
8. Tání a tuhnutí Tání a tuhnutí – poznámky
9. Vypařování a var Vypařování, var – poznámky
10. Kondenzace Kondenzace – poznámky