Fyzika

Dobrovolný úkol Fyzika 7. ročník

Prezentace k domácí přípravě

8. ročník
1.Primocare sireni svetla, rychlost světla
2. Rozklad svetla hranolem, barvy
3. Šíření světla, stin a polostín
4+5 Zatmění Slunce a Měsíce, Fáze Měsíce
6. Odraz světla na rovinném zrcadle. Zákon odrazu
7. Kulova zrcadla
8. Lom svetla
9. Čocky
 
9. ročník
1. Vnitrni energie telesa
2. Změna vnitřní energie = teplo
3. Teplo a jeho výpočet
4. Kalorimetricka_rovnice
5. Vedeni tepla
6. Šíření tepla prouděním a zářením