Fyzika

Dobrovolný úkol Fyzika 7. ročník

Prezentace k domácí přípravě

8. ročník
1. Přímočaré šíření světla, rychlost světla
2. Rozklad světla hranolem, barvy
3. Šíření světla, stin a polostín
4+5 Zatmění Slunce a Měsíce, Fáze Měsíce
6. Odraz světla na rovinném zrcadle. Zákon odrazu
7. Kulová zrcadla
8. Lom světla
9. Čocky
10. Optické přístroje
11. Oko, optické klamy
 
9. ročník
1. Vnitřní energie tělesa
2. Změna vnitřní energie = teplo
3. Teplo a jeho výpočet
4. Kalorimetrická rovnice
5. Vedení tepla
6. Šíření tepla prouděním a zářením
7. Skupenské přeměny
8. Tání a tuhnutí
9. Vypařování a var