6. ročník

Učte se s námi

 

Dělitelnost
     
Dělení dvojciferným dělitelem
 Jednoduché rovnice
   
Geometrie
 
 těžnice trojúhelníku  výšky trojúhelníku  střední příčky trojúhelníku
kružnice trojúhelníku opsaná  výšky trojúhelníku – návod Geogebra