Informace o stravování

PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY MASARYKOVY ZŠ NA JIRÁSKOVĚ NÁMĚSTÍ V PLZNI

TELEFON+ZÁZNAMNÍK   378 028 690

 nebo písemně na KupcovaAl@mzs.plzen-edu.cz

_____________________________________________________________________

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY MASARYKOVY ZŠ

OBĚDY PRO 1.stupeň ZŠ  JSOU PŘIHLÁŠENY od 30.11. do 22.12.2020

 

PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY pro 2.stupeň ZŠ ( 7.A, 7.B, 8.A,9.A, 9.B)

pro MIKULÁŠSKÉ GYMNÁZIUM ( PRIMA E )

od 30.11. do 4.12.2020

od 14.12. do 18.12.2020

PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY pro 2.stupeň ZŠ (6.A, 6.B., 8.B, 9.A, 9.B)

pro MiKULÁŠSKÉ GYMNÁZIUM (SEKUNDA E)

od 7.12.  do 11.12.2020

od 21.12. do 22.12.2020

VŠICHNI STRÁVNÍCI, KTEŘÍ MĚLI PŘEPLATEK Z ŘÍJNA 2020, MAJÍ OBĚDY AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENY. V PŘÍPADĚ NEZÁJMU ODEBÍRAT STRAVU, JE NUTNÉ OBĚDY ODHLÁSTI NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKA 26.11.2020                                                                                                                                                                  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  DISTANČNÍ VÝUKA STÁLE TRVÁ, MAJÍ ŽÁCI NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD, KTERÝ SI MOHOU ODEBRAT DO JÍDLONOSIČE VÝDEJNÍM OKÉNKEM  od 11,15 hod. do 11,45 hod.

 

VÝDEJ OBĚDŮ :

PRO CIZÍ STRÁVNÍKY                                           od 11,30 hod. do 11,45 hod.

             

          


ÚŘEDNÍ  HODINY  KANCELÁŘE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY POUZE VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ

od 7,00hod. do 8,00hod.

od 11,30 hod. – 14,00 hod. (pouze ve dny, kdy se vybírá  stravné)

Stravné se platí prostřednictvím sporožirových účtů, bankovních účtů (INKASEM) a v hotovosti

(na výběr plateb v hotovosti jsou vždy určeny dva dny v měsíci)

Před začátkem stravování /platí pro nové strávníky/ je nutné vyplnit přihlášku, která je k dispozici u vedoucí školní jídelny a odevzdat ji nejpozději do konce měsíce června.

V posledním prázdninovém týdnu bude na webových stránkách školy informace o tom, kdy se bude vybírat stravné na měsíc září. Můžete se též informovat na telefonním čísle   378 028 690

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI:

Rodiče odhlásí obědy ( telefonicky na čísle 378 028 690) /mimo provozní dobu funguje telefonní záznamník/ ,osobně  nebo emailem do 14,00hod. na  den následující) u vedoucí školní jídelny . Pokud se nemoc prodlouží oproti rodiči původně nahlášenému datu, je nutné prodloužení nemoci opět některým z výše uvedených způsobů nahlásit. Všechny takto odhlášené obědy vedoucí školní jídelny odhlásí v počítači – kreditní kartu není nutno odevzdávat. Pokud je dítě dlouhodobě nemocné, je nutno obědy odhlašovat vždy koncem měsíce na měsíc následující.

Odhlášky provedené na telefonní záznamník musí obsahovat: jméno a příjmení strávníka, třídu a dny , které chce volající odhlásit. Datum odhlášky musí být vždy konkrétní OD – DO, jinak nemůže být odhláška přijata.

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ:

–     studenti gymnázia mají obědy přihlášeny až od druhého dne nového školního roku

  • každý strávník platící účtem je od prvního dne v měsíci počítán do stavu strávníků, pokud není nejpozději 24 hodin předem odhlášen
  • první den nemoci mají rodiče možnost vyzvednutí oběda do vlastních nádob od 11,30 hod. do 12 hod., další dny je NUTNÉ oběd odhlásit
  • v době prázdnin a ředitelského volna mají strávníci oběd automaticky odhlášen
  • za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje
  • RODIČE, prosíme dbejte na to, aby děti řádně nosily kreditní kartu, která opravňuje k odebrání oběda
  • pokud strávník kreditní kartu ztratí, je nutné co nejdříve u vedoucí školní jídelny zakoupit kartu novou, protože ztracená kreditní karta může být zneužita

       je možné používat rovněž plzeňskou kartu, kterou si musí strávník přihlásit  u vedoucí ŠJ

 

      VÝDEJ OBĚDŮ PONDĚLÍ – PÁTEK    od 11,30 hod. do 14 hod.

cena za jeden oběd :

  1. strávníci 7 – 10 let  29,- Kč
  2. strávníci 11 – 14 let  31,- Kč
  3. strávníci 15 let a výše   33,- Kč

 stravovací ČIP                       10,- Kč 

do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku

podle bodů 1 až 3. (začátek školního roku 1.září konec školního roku 31.srpna)

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ