Informace o stravování

PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY MASARYKOVY ZŠ NA JIRÁSKOVĚ NÁMĚSTÍ V PLZNI

TELEFON+ZÁZNAMNÍK   378 028 690

 nebo písemně na KupcovaAl@mzs.plzen-edu.cz

_____________________________________________________________________

INFORMACE K PLACENÍ OBĚDŮ NA ZÁŘÍ 2020

STUDENTI GYMNÁZIA MAJÍ OBĚDY PŘIHLÁŠENY OD 2.9.2020 (prima E až od 7.9.)

Strávníci, kteří platí inkasem z bankovních účtů jsou od 1.9.2020 automaticky přihlášeni ke stravování.

Strávníci, kteří platí  v hotovosti si musí obědy přihlásit v kanceláři ŠJ a informovat se na stav konta.

KANCELÁŘ ŠJ JE OTEVŘENA :

24.8.2020 od 7 hod. do 13 hod.

25.8.2020  KANCELÁŘ ŠJ UZAVŘENA

26.8.2020  od 7 hod. do 13 hod.

27.8.2020  od 7 hod. do 13 hod.

28.8.2020  od 7 hod do 13 hod.

31.8.2020  od 7 hod. do 13 hod.

Platba pro strávníky od  6 – 10 let na měsíc září –  609,-Kč  , od 11-14 let na měsíc září 651,-Kč

Platba pro strávníky od 15 let na měsíc září – 693,-Kč ,         cizí strávníci na měsíc září 1.533-Kč (á 73,-Kč)

 _________________________________________________________________

 

 

ÚŘEDNÍ  HODINY  KANCELÁŘE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY POUZE VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ

od 7,00hod. do 8,00hod.

od 11,30 hod. – 14,00 hod. (pouze ve dny, kdy se vybírá  stravné)

Stravné se platí prostřednictvím sporožirových účtů, bankovních účtů (INKASEM) a v hotovosti

(na výběr plateb v hotovosti jsou vždy určeny dva dny v měsíci)

Před začátkem stravování /platí pro nové strávníky/ je nutné vyplnit přihlášku, která je k dispozici u vedoucí školní jídelny a odevzdat ji nejpozději do konce měsíce června.

V posledním prázdninovém týdnu bude na webových stránkách školy informace o tom, kdy se bude vybírat stravné na měsíc září. Můžete se též informovat na telefonním čísle   378 028 690

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI:

Rodiče odhlásí obědy ( telefonicky na čísle 378 028 690) /mimo provozní dobu funguje telefonní záznamník/ ,osobně  nebo emailem do 14,00hod. na  den následující) u vedoucí školní jídelny . Pokud se nemoc prodlouží oproti rodiči původně nahlášenému datu, je nutné prodloužení nemoci opět některým z výše uvedených způsobů nahlásit. Všechny takto odhlášené obědy vedoucí školní jídelny odhlásí v počítači – kreditní kartu není nutno odevzdávat. Pokud je dítě dlouhodobě nemocné, je nutno obědy odhlašovat vždy koncem měsíce na měsíc následující.

Odhlášky provedené na telefonní záznamník musí obsahovat: jméno a příjmení strávníka, třídu a dny , které chce volající odhlásit. Datum odhlášky musí být vždy konkrétní OD – DO, jinak nemůže být odhláška přijata.

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ:

–     studenti gymnázia mají obědy přihlášeny až od druhého dne nového školního roku

  • každý strávník platící účtem je od prvního dne v měsíci počítán do stavu strávníků, pokud není nejpozději 24 hodin předem odhlášen
  • první den nemoci mají rodiče možnost vyzvednutí oběda do vlastních nádob od 11,30 hod. do 12 hod., další dny je NUTNÉ oběd odhlásit
  • v době prázdnin a ředitelského volna mají strávníci oběd automaticky odhlášen
  • za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje
  • RODIČE, prosíme dbejte na to, aby děti řádně nosily kreditní kartu, která opravňuje k odebrání oběda
  • pokud strávník kreditní kartu ztratí, je nutné co nejdříve u vedoucí školní jídelny zakoupit kartu novou, protože ztracená kreditní karta může být zneužita

       je možné používat rovněž plzeňskou kartu, kterou si musí strávník přihlásit  u vedoucí ŠJ

 

      VÝDEJ OBĚDŮ PONDĚLÍ – PÁTEK    od 11,30 hod. do 14 hod.

cena za jeden oběd :

  1. strávníci 7 – 10 let  29,- Kč
  2. strávníci 11 – 14 let  31,- Kč
  3. strávníci 15 let a výše   33,- Kč

 stravovací ČIP                       10,- Kč 

do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku

podle bodů 1 až 3. (začátek školního roku 1.září konec školního roku 31.srpna)

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ