Informace o stravování

PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY MASARYKOVY ZŠ NA JIRÁSKOVĚ NÁMĚSTÍ V PLZNI

TELEFON+ZÁZNAMNÍK   378 028 690

 E-mail: KupcovaAl@mzs.plzen-edu.cz

ČÍSLO ÚČTU 15936311 KÓD BANKY 0100

 

ÚŘEDNÍ  HODINY  KANCELÁŘE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY POUZE VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ

od 7,00hod. do 8,00hod.

od 11,30 hod. do 14,00 hod. (pouze ve dny, kdy se vybírá  stravné)

Stravné se platí prostřednictvím  bankovních účtů – INKASEM(souhlas k inkasu je třeba zadat do 15.srpna, platba na září se provádí kolem 20.srpna)  

Na výběr plateb v HOTOVOSTI jsou vždy určeny dva dny ke konci  měsíce, informaci o tomto placení najdete vždy na nástěnce ŠJ nebo na webových stránkách školy.

Před začátkem stravování /platí pro nové strávníky/ je nutné vyplnit přihlášku, která je k dispozici u vedoucí školní jídelny a odevzdat ji nejpozději do 30. června a zakoupit čip na stravování nebo přihlásit Plzeňskou kartu.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI:

Rodiče odhlásí obědy ( telefonicky na čísle 378 028 690) /mimo provozní dobu funguje telefonní záznamník/ ,osobně  nebo emailem do 14,00hod. na  den následující) u vedoucí školní jídelny . Pokud se nemoc prodlouží oproti rodiči původně nahlášenému datu, je nutné prodloužení nemoci opět některým z výše uvedených způsobů nahlásit. Všechny takto odhlášené obědy vedoucí školní jídelny odhlásí v počítači – stravovací doklad není nutno odevzdávat. Pokud je dítě dlouhodobě nemocné, je nutno obědy odhlašovat vždy koncem měsíce na měsíc následující.

Provedené odhlášky musí obsahovat: jméno a příjmení strávníka, třídu a dny , které chcete  odhlásit. Datum odhlášky musí mít vždy konkrétní datum OD – DO, jinak nemůže být odhláška přijata.

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ:

 

–     studenti gymnázia mají obědy přihlášeny až od druhého dne nového školního roku

  • každý strávník platící účtem je od prvního dne v měsíci počítán do stavu strávníků, pokud není nejpozději 24 hodin předem odhlášen
  • první den nemoci mají rodiče možnost vyzvednutí oběda do vlastních nádob od 11,30 hod. do 12 hod., další dny je NUTNÉ oběd odhlásit (Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování)
  • v době prázdnin a ředitelského volna mají strávníci oběd automaticky odhlášen
  • za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje
  • RODIČE, prosíme dbejte na to, aby děti řádně nosily doklad na stravování, který opravňuje k odebrání oběda
  • pokud strávník doklad ztratí, je nutné toto co nejdříve nahlásit vedoucí školní jídelny, aby nemohl být zneužit

      

 

      VÝDEJ OBĚDŮ PONDĚLÍ – PÁTEK    od 11,30 hod. do 14 hod.

cena za jeden oběd :

  1. strávníci 7 – 10 let  29,- Kč
  2. strávníci 11 – 14 let  31,- Kč
  3. strávníci 15 let a výše   33,- Kč

 stravovací ČIP                       13,- Kč 

do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku

podle bodů 1 až 3. (začátek školního roku 1.září konec školního roku 31.srpna)

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ