Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro Plzeň – město  v týdnu od pondělí 25. února do neděle 3. března 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 (svátek).
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019 /2020 začne v pondělí 2. září 2019.
 
Termíny třídních aktivů, konzultací a Dnů otevřených dveří 2018/2019
 
Spolek rodičů – schůzka čtvrtek 13. září 2018 16:00 hod
Zahajovací aktiv čtvrtek 13. září 2018 16:30 hod
Aktiv pro rodiče žáků 9. tříd (aula) k přijímacímu řízení a volbě povolání čtvrtek 22. listopadu 2018 17:15 hod
Spolek rodičů – schůzka čtvrtek 6. prosince 2018 16:00 hod
Pololetní aktiv čtvrtek 6. prosince 2018 16:30 hod
Den otevřených dveří, konzultace úterý 19. března 2019 10:00 – 17:00 hod *)
Spolek rodičů – schůzka čtvrtek 11. dubna 2019 16:00 hod
Třídní aktivy čtvrtek 11. dubna 2019 16:30 hod
Spolek rodičů – schůzka čtvrtek 6. června 2019 16:00 hod
Závěrečný aktiv, konzultace čtvrtek 6. června 2019 16:30 hod
 
 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Kurz „Úspěšný předškolák“ se uskuteční ve dnech 4., 11., 18. a 25. března 2019.
Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 5.4.2019 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 6. dubna 2019 od 9:00  do 12:00 hod v aule školy.
Den otevřených dveří pro rodiče žáků budoucích 1. tříd se uskuteční v úterý 19. března 2019 od 10:00 do 17:00 hod.
První informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků je plánována na čtvrtek 23. května 2019 v 16:30 hodin v aule školy.
Pozn. *) Den otevřených dveří – rodiče mají možnost prohlédnout si školu, zúčastnit se dle zájmu výuky, projednat své záležitosti s vedením školy atd.