Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 2. září 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro Plzeň – město  v týdnu od pondělí 2. března do pátku 6. března 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020, v pondělí 13. dubna (svátek).
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020 /2021 začne v úterý 1. září 2020.
 
Termíny třídních aktivů, konzultací a Dnů otevřených dveří 2018/2019
 
Spolek rodičů – schůzka čtvrtek 12. září 2019 16:00 hod
Zahajovací aktiv čtvrtek 12. září 2019 16:30 hod
Aktiv pro rodiče žáků 9. tříd (aula) k přijímacímu řízení a volbě povolání čtvrtek 28. listopadu 2019 17:15 hod
Spolek rodičů – schůzka čtvrtek 12. prosince 2019 16:00 hod
Pololetní aktiv čtvrtek 12. prosince 2019 16:30 hod
Den otevřených dveří, konzultace úterý 17. března 2020 10:00 – 16:30 hod *)
Spolek rodičů – schůzka čtvrtek 16. dubna 2020 16:00 hod
Třídní aktivy čtvrtek 16. dubna 2020 16:30 hod
Spolek rodičů – schůzka čtvrtek 11. června 2020 16:00 hod
Závěrečný aktiv, konzultace čtvrtek 11. června 2020 16:30 hod
 
 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Kurz „Úspěšný předškolák“ se uskuteční ve dnech 9., 16., 23. a 30. března 2020.
Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 3.4.2020 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 4. dubna 2020 od 9:00  do 12:00 hod v aule školy.
První informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků je plánována na čtvrtek 21. května 2020 v 16:30 hodin v aule školy.
Lyžařšký kurz pro žáky 7. tříd ………. neděle 9. února až pátek 14. února 2020
Lyžařský kurz pro ostatní žáky školy ……..neděle 8. března až pátek 13. března 2020
Škola v přírodě pro 3. třídy ………. pondělí 25. května až pátek 29. května 2020
Víkend otevřených zahrad ………. sobota 13. června a neděle 14. června 2020
Pozn. *) Den otevřených dveří – rodiče mají možnost prohlédnout si školu, zúčastnit se dle zájmu výuky, projednat své záležitosti s vedením školy atd.