DIGI Plzeň

naše škola se zapojila do projektu DIGI Plzeň, jehož hlavním cílem je zvýšení digitální gramotnosti a rozvíjení informatického myšlení žáků. V projektu je s naší školou ještě dalších 6 plzeňských škol. 

13.1.2020 proběhla v Centru robotiky první schůzka zástupců všech zapojených škol (1. ZŠ, 11. ZŠ, 13. ZŠ, 16. ZŠ, 22. ZŠ a 25. ZŠ)