Změna provozu školní družiny

INFORMACE

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ O ZMĚNĚ PROVOZU ŠD

 

Provozní doba ŠD ve čtvrtek

30. června 2022

ukončena v 15.00 hodin.