Nebeská a pekelná návštěva v naší škole

V úterý 5.12.2023 naši školu navštívila vzácná návštěva, která chodí pouze jednou za rok, v předvečer svátku sv. Mikuláše. Naši deváťáci, převlečení za velkorysé a moudré Mikuláše, hodné a něžné Anděly a rozverné, někdy i nazlobené čerty, navštívili mladší spolužáky ve třídách, aby sepsali jejich hříchy, domluvili jim, aby se polepšili a potěšeni písničkami a básničkami, které si děti na prvním stupni pro ně připravily, jim rozdali nadílku a zpříjemnili úterní dopoledne. Všem tím...
Více informací

Třída 1.B v knihovně

Naše třída navštívila v listopadu poprvé Knihovnu města Plzně – dětské oddělení v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Seznámili jsme se s prostředím knihovny, co se dá všechno v knihovně půjčit a jak se ke knížkám chovat. Slíbili jsme si, že se naučíme co nejlépe číst, abychom mohli být pasováni na čtenáře na konci první třídy. Paní knihovnice nám přečetla příběh o kuchyňském strašidle a poté děti malovaly svá vlastní pohádková zvířátka a strašidýlka v rámci. Ta nazývaly...
Více informací

1.A v knihovně Města Plzně

Prvňáčci se opět účastní spolupráce s Knihovnou města Plzně v projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Naše první návštěva byla tradičně přínosná. Kromě povídání o zacházení s knihou i o fungování knihovny jsme si poslechli hezkou povídku, nakreslili k ní ilustraci a prohlédli si mnohé knihy i časopisy. Do knihovny se děti budou vracet a doufáme, že nejen v rámci vyučování.
Více informací

Báječný den s chemií

Vybraní žáci 8. a 9. tříd navštívili v úterý 14. 11. Techmania science center, kde se konala tradiční akce Báječný den s chemií. Předváděné pokusy jsme si užili. Občas to bylo velmi napínavé. Dozvěděli jsme se, jak se vyrábí ohňostroje. Také nás zaujalo, jak důležitá je v reakcích přítomnost kyslíku. Trochu se i "kouzlilo". A na závěr nás úspěšně reprezentoval Daniel Dvořák z 8.B, který statečně bojoval ve vědomostní soutěži.  Mgr. Alena Meiserová   
Více informací

Bramboriáda

Týden od 16. listopadu jsme věnovali bramborám, ze kterých jsme tvořili různé postavičky, razítka a s nimi tiskali sovičky, kouzelné ubrousky, a také jsme si povídali o historii a tradici brambor v naší zemi. I letos proběhla soutěž v rámci celé družiny o nejoriginálnější kresbu "pana Brambůrka či paní Brambůrkové". Své znalosti jsme si ověřili v bramborovém kvízu a celý týden vyvrcholil netradičními soutěžemi s bramborou (bramborový kroket, hod bramborou do koše, putování s bramborou, bramborov...
Více informací