Možnosti doučování a podpory žáků ve 2. pololetí

Těm, kteří měli zájem o „průvodce“ – individuální doučování svého dítěte a nedostalo se na ně, nabízí stejnou službu (také zdarma) plzeňská organizace Tady a teď. Obrátit se můžete na pana Miroslava Gažáka, telefon: 778 096 007, email: gazak@tadyated.org Přímo v ZŠ probíhají skupinová doučování zdarma (možno se hlásit): čeština pro cizince 2.st. (středa 14-15:00), čeština pro cizince 1.st. (úterý 14-15:00), doučování matematiky 2.st. (čtvrtek 7-7:45 a podle potřeby), doučování z chemie (pod...
Více informací

Cesty k inkluzi

Masarykova základní škola je jedním z partnerů projektu Pedagogické fakulty ZČU Cesty k inkluzi. Jeho cílem jsou změny a nové možnosti v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Dále pak prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Díky projektu škola realizuje kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy p...
Více informací

Masarykova základní škola v Plzni v projektu Cesty k inkluzi

Více o projektu PF ZČU Cesty k inkluzi zde Problematika inkluze, tedy začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do základních a mateřských škol, není žádnou letošní novinkou. Novinkou však je, že se inkluze konečně začíná efektivně řešit. Ať už právními úpravami (nová vyhláška školského zákona) nebo finančními dotacemi. A právě ty také naší škole významně pomohou inkluzi zvládnout. Projekt Cesty k inkluzi, který v Masarykově základní škole začíná s novým školním rokem 2016/201...
Více informací