Výlet do Slovinska a Benátek

Pro žáky druhého stupně je připraven relaxačně-poznávací zájezd do Slovinska a italských Benátek, který se uskuteční od 15. do 21. května 2018. Společně poznáme krásy slovinského národního parku Triglav, kde na nás čekají překrásné scenérie vysokých hor, zelených údolí, divokých soutěsek a průzračných jezer. Nezapomeneme se vykoupat v Jaderském moři na istrijském poloostrově ani v Bohinjském jezeru v Julských Alpách. Zajedeme také k italskému Jadranu, odkud podnikneme výlet lodí po slavných ostr...
Více informací

Cesty k inkluzi

Masarykova základní škola je jedním z partnerů projektu Pedagogické fakulty ZČU Cesty k inkluzi. Jeho cílem jsou změny a nové možnosti v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Dále pak prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Díky projektu škola realizuje kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy p...
Více informací

Deváťáci připravili zábavné soutěžní dopoledne pro děti z 89. mateřské školy

Třída 9. B naší školy pořádala ve středu 1. června Den dětí v 89. mateřské škole. Žáci připravili na zahradě školky pro malé děti spoustu soutěží. Každý deváťák měl na starosti buď skupinku dětí ze školky nebo jednotlivé stanoviště. Školkáčci plnili různé úkoly, za jejich splnění dostali na každém stanovišti razítko a když měli razítka všechna, dostali od učitelek odměnu a navíc velké překvapení - zmrzlinu! Děti byly nadšené, jejich zvolání, že to byl ten "úplně nejlepší den", mluví za vše.
Více informací