Naše škola se podílí na víkendu zahrad

Druhý červnový víkend se zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni otevřou široké veřejnosti. Ve dnech 11. a 12. června se zde již počtvrté odehraje Víkend otevřených zahrad. Program bude letos v mnohém mimořádný. Tradiční bylinnou čajovnu, přednášky a výtvarné dílny doprovodí speciální hudební vystoupení, taneční zábava či tematické výstavy a chybět nebude ani vzácná návštěva kardinála Duky. Část programu se tentokrát odehraje i v parku před kostelem. Akci připravuje Masaryko...
Více informací

Branný den s Městskou policií Plzeň

V úterý 24. 5. 2016 pomáhali žáci devátého ročníku Masarykovy ZŠ organizovat akci s názvem Branný den s Městskou policií na Bílé Hoře v Plzni. Dvacet jedna hlídek z různých plzeňských škol běželo trasu z Bílé Hory k Boleveckému rybníku, kde plnily úkoly na osmi stanovištích, které obsluhovali právě naši žáci, dále pak hasiči a zdravotníci. Cíl byl opět na Bílé Hoře. V závěru zhlédli organizátoři i účastníci ukázky psovodů a práci hasičů při záchranných akcích ve výškách. Zástupci MP poděkovali ž...
Více informací

Pololetní vysvědčení v 1.A a 1.B

Zdá se , že to bylo jen před pár týdny, kdy prvňáčci poprvé vstoupili do svých tříd a nesměle se rozhlíželi kolem sebe.  Dnes už se všichni dobře znají a ve škole jim není nic cizí. Učili se číst a psát, zúčastnili se projektového dne, byli v divadle, bruslili, sportovali na zahradě, pracovali  v zájmových kroužcích, zažili a naučili se hodně nových věcí, např. spočítat si všechny svoje jedničky, a to jich není málo. Najednou je tu 28. leden a tolik očekávané pololetní vysvědčení, pro prvňáčky p...
Více informací

Technická výchova

Díky dobře vybavenému zázemí – školní dílna, žákovská cvičná kuchyně a školní zahrada – škola zachovala a v současné době i rozšířila pracovní vyučování.  Ve školní dílně se tak žáci v průběhu druhého stupně seznámí nejen se základy práce se dřevem a kovem, ale v souvislosti s projektem robotika i s aplikací moderních technologií do praktických činností. Zahrada i kuchyňka pak nabídnou rozmanitou škálu užitečných znalostí a dovedností pro život a v příznivém ročním období i pobyt na čerstvém vz...
Více informací

Robotika

Naše škola úzce spolupracuje se SITMP (Správa informačních technologií města Plzně) v oblasti moderních technologií. Mezi ně patří i výuka robotiky, se kterou nám pomáhá především plzeňský Dům digitálních dovedností a jeho Centrum robotiky, které sídlí v plzeňském DEPO2015. Lektoři z DDD, kterým patří naše velké poděkování, už několik měsíců školí naše pedagogy. Od školního roku 2016/2017 budou totiž základy robotiky a kybernetiky součástí výuky. V prvním ročníku se bude jednat o předmět základy...
Více informací