Zrušení povinnosti nosit roušky

Vážení rodiče,  mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se od pondělí 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.)...
Více informací

Změny v opatřeních od od 3.1.2022

INFORMACE PRO RODIČE KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022    Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování žáků a škol následující pravidla: v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování neb...
Více informací

Dotestování žáků

Vážení rodiče, vzhledem k pokračujícímu pravidelnému testování žáků základních škol Vás žádáme o zvýšenou spolupráci s třídními učiteli v případě, že se Vaše dítě neúčastní pondělního testování a dorazí do školy až v průběhu týdne.   Dotestovávání je organizačně náročné a učitel potřebuje vědět den a hodinu, kdy se Vaše dítě dostaví.   Jde o bezpečnost vašich dětí i jejich spolužáků. Děkujeme za pochopení, Vedení školy  
Více informací

Aktuální informace k provozu školy

Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci si Vás dovolujeme touto formou informovat o následujících skutečnostech:   Aktiv plánovaný na čtvrtek 11.11.2021 se ruší. Informace k prospěchu a vzdělávání žáků obdržíte mailem od třídních učitelů, čtvrtletní výpis známek přinesou žáci ve čtvrtek fyzicky domů a v pátek s Vaším podpisem vrátí do školy. V případě nutnosti máte možnost dohodnout s konkrétním vyučujícím individuální schůzku. ...
Více informací

FN Plzeň rozšiřuje kapacity pro očkování dětí

Vzhledem k vysokému počtu zájemců o očkování proti onemocnění covid-19 v kategorii 12 až 15 let navyšuje Fakultní nemocnice Plzeň kapacity pro očkování dětí dané věkové skupiny. „Vakcinace ve věkové kategorii 12 až 15 let probíhá denně včetně víkendu, vždy v časech od 7:00 do 17:30 hodin. Očkování provádí zdravotníci na ambulanci Ústavu imunologie a alergologie, ve vybraných dnech pak i na Klinice pracovního lékařství. Obě pracoviště se nachází ve vchodu F, ...
Více informací

Změna v používání roušek ve škole

Od úterý 8.6.2021 nebudou muset při výuce nosit roušky žáci ani učitelé s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje. Rozhodla o tom vláda, oznámil na Twitteru ministr školství Robert Plaga. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává. Respirátor nadále není povinný při výuce ve třídě, v ostatních prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna) povinnost ochrany dýchacích cest trvá.   
Více informací

Instrukce k testování žáků

 „Vážení rodiče, na přiložené školní prezentaci uvidíte přesný postup testování od pondělí 26. dubna. K vypracování vlastní prezentace nás vedl fakt, že oficiální video MŠMT je nepřesné a neukazuje všechny kroky, které žák musí provést. Pokud se po zhlédnutí rozhodnete, že nechcete, aby Vaše dítě tento úkon 2x týdně podstoupilo máte bohužel pouze dvě možnosti: přinést si vlastní test a dítě otestovat, nebo nechat své dítě doma a pokračovat ve vzdělávání v domácím prostředí s ...
Více informací

Děti z I.A doma nezahálejí

Nejen čtení, psaní a počítání zvládly děti z 1.A. Dobrovolně se zapojovaly i do kreativních činností – kreslily, malovaly, ale také sely řeřichu či osení, pěstovaly nať, pomáhaly při pečení velikonočních dobrot, zapojily se  - a to se cení. Podívejte se do naší bohaté galerie šikovných a akčních prvňáčků. Děkujeme za jejich účast a vedení rodičů.
Více informací