FN Plzeň rozšiřuje kapacity pro očkování dětí

Vzhledem k vysokému počtu zájemců o očkování proti onemocnění covid-19 v kategorii 12 až 15 let navyšuje Fakultní nemocnice Plzeň kapacity pro očkování dětí dané věkové skupiny. „Vakcinace ve věkové kategorii 12 až 15 let probíhá denně včetně víkendu, vždy v časech od 7:00 do 17:30 hodin. Očkování provádí zdravotníci na ambulanci Ústavu imunologie a alergologie, ve vybraných dnech pak i na Klinice pracovního lékařství. Obě pracoviště se nachází ve vchodu F, ...
Více informací

Změna v používání roušek ve škole

Od úterý 8.6.2021 nebudou muset při výuce nosit roušky žáci ani učitelé s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje. Rozhodla o tom vláda, oznámil na Twitteru ministr školství Robert Plaga. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává. Respirátor nadále není povinný při výuce ve třídě, v ostatních prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna) povinnost ochrany dýchacích cest trvá.   
Více informací

Instrukce k testování žáků

 „Vážení rodiče, na přiložené školní prezentaci uvidíte přesný postup testování od pondělí 26. dubna. K vypracování vlastní prezentace nás vedl fakt, že oficiální video MŠMT je nepřesné a neukazuje všechny kroky, které žák musí provést. Pokud se po zhlédnutí rozhodnete, že nechcete, aby Vaše dítě tento úkon 2x týdně podstoupilo máte bohužel pouze dvě možnosti: přinést si vlastní test a dítě otestovat, nebo nechat své dítě doma a pokračovat ve vzdělávání v domácím prostředí s ...
Více informací

Děti z I.A doma nezahálejí

Nejen čtení, psaní a počítání zvládly děti z 1.A. Dobrovolně se zapojovaly i do kreativních činností – kreslily, malovaly, ale také sely řeřichu či osení, pěstovaly nať, pomáhaly při pečení velikonočních dobrot, zapojily se  - a to se cení. Podívejte se do naší bohaté galerie šikovných a akčních prvňáčků. Děkujeme za jejich účast a vedení rodičů.
Více informací

Provoz školní jídelny od pondělí 1. března

U žáků 3. – 9. tříd, kde nedošlo ke změně způsobu jejich výuky se v odběru stravy také nic nezmění – ti co si chodili do kastrůlků mají od pondělí 1.3. oběd PŘIHLÁŠEN a mohou jej odebírat. Pokud ho odebírat nechtějí, musejí jim ho rodiče odhlásit. Žákům 1. a 2 tříd, kteří jsou nově na distanční výuce a chtějí si chodit pro obědy musejí rodiče odběr obědů přihlásit (ideálně nejpozději do 10.00 v pondělí) a od úterý 2. 3. si budou moci pro obědy chodit. Odběr stravy až od úterý je z&n...
Více informací

POVINNÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST OD 25.2.2021

Vážení rodiče, od 25.2. platí v souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví, že všechny osoby ve školách – žáci, pedagogové i nepedagogové jsou povinni nosit při pobytu uvnitř školy na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je: respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) ...
Více informací

Informace a distanční rozvrh

Distanční rozvrh II. stupeň 2021   Aktuální opatření v provozu školy od 4.1.2021 Od pondělí 4.1.2021 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol, ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce. Připomínáme, že nepřítomnost žáka ve škole či neúčast na distanční výuce je nutné omlouvat dle školního řádu!  I. Organizace stravování od 4.1.2021 z důvodu přednostního zajištění organizace stravování žáků 1. a 2. ročníků mohou ...
Více informací

Domácí výrobky žáků – DÚ z pracovního vyučování po dobu distanční výuky

Kromě učení se matematice, češtině a dalším předmětům jsme při „dálkovém studiu“ pomáhali doma s přípravou adventní výzdoby. A protože jsme šikovní, rádi se pochlubíme našimi výtvory: (No dobře, tak je to tedy „domácí úkol“ z „pracovek“, ale to jen tak mezi námi 😊)
Více informací