Obědy po dobu distanční výuky

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY MASARYKOVY ZŠ VZHLEDEM K TOMU, ŽE DISTANČNÍ VÝUKA STÁLE TRVÁ ,  MAJÍ STRÁVNÍCI I NADÁLE OBĚDY ODHLÁŠENY STRÁVNÍCI , KTEŘÍ SI OBĚD  CHTĚJÍ ODEBÍRAT, MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠENI ALESPOŇ  24 HOD. PŘEDEM. VÝDEJ OBĚDŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY : PRO CIZÍ STRÁVNÍKY                               &nbsp...
Více informací

Základní hygienická opatření pro školní rok 2020/2021

(dle aktuálního manuálu MŠMT ČR) Vážení rodiče, děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a prosíme, abyste i po zahájení školního roku respektovali stále platná hygienická opatření. Do budovy školy nemá volný přístup žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy. O případných nezbytných výjimkách rozhodne ředitel. Veškeré návštěvy a jednání se proto budou odehrávat v určených prostorách (vestibul II. stupně, popřípadě hovorna), a to za zvýšených hygienických opatření. Ve...
Více informací

Plzeň ocenila učitele a zaměstnance plzeňských škol

Město Plzeň ocenilo výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol. Uděleny byly též ceny mecenáš školství a profesionál ve svém oboru byl uveden do síně slávy. Letos město také přidělilo ocenění Mimořádný počin plzeňského školství, a to dvěma mateřským, jedné základní škole a jedné školní jídelně za zajištění součinnosti a pomoci v rámci krizových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Laureáti si ceny převzali v úter...
Více informací

MŠMT připravilo manuál pro školy

Ministerstvo školství připravilo manuál pro školy, kde jsou uvedena pravidla docházky žáků 9. tříd od pondělí 11.5.2020 a žáků prvního stupně od pondělí 25.5.2020. V nejbližších dnech zde uvedeme případné další podrobnosti. Harmonogram uvolnění škol Ministerstvo školství připravilo manuály pro školy    
Více informací

Ve škole jsme tiskli obličejové ochranné štíty pro město Plzeň

S našimi 3D tiskárnami jsme se zapojili do výroby ochranných obličejových štítů, které jsme dodávali prostřednictvím ZČU Magistrátu města Plzně. Odtud putovaly na potřebná místa. Žák deváté třídy Jarda Jůza upravil model štítu vyvinutý firmou Průša s ohledem na snazší  přípravu průhledné fólie pomocí kancelářské 4-děrovačky. A sám pomáhal s tiskem na své domácí 3D tiskárně. Pan učitel Svoboda si vzal na starost přípravu průhledných fólií. Naše 3D tiskárny jely od rána do večera :-) Kompleto...
Více informací

Zapojili jsme se do výroby roušek

26.3.2020 Naše škola se zapojila do sítí #rouskyvsem. Šijí některé paní učitelky i paní asistentky. Jsme nesmírně rádi, že v této nelehké situaci můžeme pomoci. Tato várka roušek poputuje do nemocnice na Borech. Zároveň děkujeme všem, co do toho jdete s námi!! Jsme pyšní, že máme tak skvěle rodiče a žáky, kteří také pomáhají. 😊👏🏻   18.3.2020 Někteří naši žáci nezahálejí a aktivně se zapojili do potřebné výroby roušek. Budeme rádi, pokud se k nim připojí další. Mají náš obdiv a velk...
Více informací

Zpráva pro pedagogické pracovníky školy

Z rozhodnutí ředitele školy je pracovní doba ve škole stanovena takto: V pondělí 16. 3. všichni učitelé 2. stupně a jejich AP, správní zaměstnanci a pracovnice školní jídelny V úterý 17. 3. všechny učitelky 1. stupně a jejich AP   Vedení školy žádá všechny zaměstnance, aby sledovali webové stránky školy a školní mailové adresy. Úkoly pro domácí práce stanovené na poradě ve čtvrtek 12. 3. zůstávají v platnosti.
Více informací

Sdělení pro rodiče

Seznam reg. čísel zapsaných žáků do 1. ročníku Vážení rodiče, intenzivně pracujeme na domácí výuce pro Vaše děti: Třídní učitelé Vám budou posílat materiály prostřednictvím emailu Žáci, kteří již s některými učiteli pracovali přes Google Classroom, budou dostávat úkoly též touto cestou Na stránkách školy naleznete výukové materiály pod záložkou ŠKOLA-VÝUKA po jednotlivých předmětech a ročnících přehled on line zdrojů pro výuku
Více informací