POVINNÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST OD 25.2.2021

Vážení rodiče, od 25.2. platí v souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví, že všechny osoby ve školách – žáci, pedagogové i nepedagogové jsou povinni nosit při pobytu uvnitř školy na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je: respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) ...
Více informací

Informace a distanční rozvrh

Distanční rozvrh II. stupeň 2021   Aktuální opatření v provozu školy od 4.1.2021 Od pondělí 4.1.2021 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol, ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce. Připomínáme, že nepřítomnost žáka ve škole či neúčast na distanční výuce je nutné omlouvat dle školního řádu!  I. Organizace stravování od 4.1.2021 z důvodu přednostního zajištění organizace stravování žáků 1. a 2. ročníků mohou ...
Více informací

Domácí výrobky žáků – DÚ z pracovního vyučování po dobu distanční výuky

Kromě učení se matematice, češtině a dalším předmětům jsme při „dálkovém studiu“ pomáhali doma s přípravou adventní výzdoby. A protože jsme šikovní, rádi se pochlubíme našimi výtvory: (No dobře, tak je to tedy „domácí úkol“ z „pracovek“, ale to jen tak mezi námi 😊)
Více informací

Obědy po dobu distanční výuky

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY MASARYKOVY ZŠ VZHLEDEM K TOMU, ŽE DISTANČNÍ VÝUKA STÁLE TRVÁ ,  MAJÍ STRÁVNÍCI I NADÁLE OBĚDY ODHLÁŠENY STRÁVNÍCI , KTEŘÍ SI OBĚD  CHTĚJÍ ODEBÍRAT, MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠENI ALESPOŇ  24 HOD. PŘEDEM. VÝDEJ OBĚDŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY : PRO CIZÍ STRÁVNÍKY                               &nbsp...
Více informací

Základní hygienická opatření pro školní rok 2020/2021

(dle aktuálního manuálu MŠMT ČR) Vážení rodiče, děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a prosíme, abyste i po zahájení školního roku respektovali stále platná hygienická opatření. Do budovy školy nemá volný přístup žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy. O případných nezbytných výjimkách rozhodne ředitel. Veškeré návštěvy a jednání se proto budou odehrávat v určených prostorách (vestibul II. stupně, popřípadě hovorna), a to za zvýšených hygienických opatření. Ve...
Více informací

Plzeň ocenila učitele a zaměstnance plzeňských škol

Město Plzeň ocenilo výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol. Uděleny byly též ceny mecenáš školství a profesionál ve svém oboru byl uveden do síně slávy. Letos město také přidělilo ocenění Mimořádný počin plzeňského školství, a to dvěma mateřským, jedné základní škole a jedné školní jídelně za zajištění součinnosti a pomoci v rámci krizových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Laureáti si ceny převzali v úter...
Více informací

MŠMT připravilo manuál pro školy

Ministerstvo školství připravilo manuál pro školy, kde jsou uvedena pravidla docházky žáků 9. tříd od pondělí 11.5.2020 a žáků prvního stupně od pondělí 25.5.2020. V nejbližších dnech zde uvedeme případné další podrobnosti. Harmonogram uvolnění škol Ministerstvo školství připravilo manuály pro školy    
Více informací

Ve škole jsme tiskli obličejové ochranné štíty pro město Plzeň

S našimi 3D tiskárnami jsme se zapojili do výroby ochranných obličejových štítů, které jsme dodávali prostřednictvím ZČU Magistrátu města Plzně. Odtud putovaly na potřebná místa. Žák deváté třídy Jarda Jůza upravil model štítu vyvinutý firmou Průša s ohledem na snazší  přípravu průhledné fólie pomocí kancelářské 4-děrovačky. A sám pomáhal s tiskem na své domácí 3D tiskárně. Pan učitel Svoboda si vzal na starost přípravu průhledných fólií. Naše 3D tiskárny jely od rána do večera :-) Kompleto...
Více informací