Školní vzdělávací program

 

verze 2016 
ŠVP _. titulní list    
ŠVP 0. Obsah    
ŠVP 1. Identifikační údaje    
ŠVP 2. Charakteristika školy    
ŠVP 3. Charakteristika ŠVP    
ŠVP 4. Učební plán    
ŠVP 5. Učební osnovy    
  I. stupeň II. stupeň
  ŠVP 5.1. Anglický jazyk (Aj) _charakteristika  ŠVP 5.2. Anglický jazyk (Aj) _charakteristika
  ŠVP 5.1. Anglický jazyk (Aj) 1. ročník  ŠVP 5.2. Anglický jazyk (Aj) 6. ročník
  ŠVP 5.1. Anglický jazyk (Aj) 2. ročník  ŠVP 5.2. Anglický jazyk (Aj) 7. ročník
  ŠVP 5.1. Anglický jazyk (Aj) 3. ročník   ŠVP 5.2. Anglický jazyk (Aj) 8. ročník
  ŠVP 5.1. Anglický jazyk (Aj) 4. ročník  ŠVP 5.2. Anglický jazyk (Aj) 9. ročník
  ŠVP 5.1. Anglický jazyk (Aj) 5. ročník  ŠVP 5.2. Český jazyk a literatura (Čj) _charakteristika
   ŠVP 5.1. Český jazyk a literatura (Čj) _charakteristika ŠVP 5.2. Český jazyk a literatura (Čj) 6. ročník 
  ŠVP 5.1. Český jazyk a literatura (Čj) 1. ročník ŠVP 5.2. Český jazyk a literatura (Čj) 7. ročník 
  ŠVP 5.1. Český jazyk a literatura (Čj) 2. ročník ŠVP 5.2. Český jazyk a literatura (Čj) 8. ročník 
  ŠVP 5.1. Český jazyk a literatura (Čj) 3. ročník ŠVP 5.2. Český jazyk a literatura (Čj) 9. ročník 
  ŠVP 5.1. Český jazyk a literatura (Čj) 4. ročník  ŠVP 5.2. Dějepis (D) _charakteristika 
   ŠVP 5.1. Český jazyk a literatura (Čj) 5. ročník ŠVP 5.2. Dějepis (D) 6. ročník 
   ŠVP 5.1. Hudební výchova (Hv) _charakteristika ŠVP 5.2. Dějepis (D) 7. ročník 
   ŠVP 5.1. Hudební výchova (Hv) 1. ročník ŠVP 5.2. Dějepis (D) 8. ročník 
   ŠVP 5.1. Hudební výchova (Hv) 2. ročník ŠVP 5.2. Dějepis (D) 9. ročník 
  ŠVP 5.1. Hudební výchova (Hv) 3. ročník ŠVP 5.2. Francouzský jazyk (Fj) _charakteristika 
  ŠVP 5.1. Hudební výchova (Hv) 4. ročník ŠVP 5.2. Francouzský jazyk (Fj) 7. ročník 
  ŠVP 5.1. Hudební výchova (Hv) 5. ročník  ŠVP 5.2. Francouzský jazyk (Fj) 8. ročník
  ŠVP 5.1. Informatika (Inf) _charakteristika ŠVP 5.2. Francouzský jazyk (Fj) 9. ročník 
   ŠVP 5.1. Informatika (Inf) 4. ročník ŠVP 5.2. Fyzika (F) _charakteristika 
   ŠVP 5.1. Informatika (Inf) 5. ročník  ŠVP 5.2. Fyzika (F) 6. ročník
  ŠVP 5.1. Matematika (M) _charakteristika  ŠVP 5.2. Fyzika (F) 7. ročník 
  ŠVP 5.1. Matematika (M) 1. ročník ŠVP 5.2. Fyzika (F) 8. ročník 
  ŠVP 5.1. Matematika (M) 2. ročník ŠVP 5.2. Fyzika (F) 9. ročník 
  ŠVP 5.1. Matematika (M) 3. ročník ŠVP 5.2. Hudební výchova (Hv) _charakteristika 
  ŠVP 5.1. Matematika (M) 4. ročník ŠVP 5.2. Hudební výchova (Hv) 6. ročník 
  ŠVP 5.1. Matematika (M) 5. ročník ŠVP 5.2. Hudební výchova (Hv) 7. ročník 
  ŠVP 5.1. Pracovní činnosti (Pč) _charakteristika ŠVP 5.2. Hudební výchova (Hv) 8. ročník 
  ŠVP 5.1. Pracovní činnosti (Pč) 1. ročník  ŠVP 5.2. Hudební výchova (Hv) 9. ročník
  ŠVP 5.1. Pracovní činnosti (Pč) 2. ročník  ŠVP 5.2. Chemie (Ch) _charakteristika
  ŠVP 5.1. Pracovní činnosti (Pč) 3. ročník ŠVP 5.2. Chemie (Ch) 8. ročník 
  ŠVP 5.1. Pracovní činnosti (Pč) 4. ročník ŠVP 5.2. Chemie (Ch) 9. ročník 
  ŠVP 5.1. Pracovní činnosti (Pč) 5. ročník ŠVP 5.2. Informatika (Inf) _charakteristika 
  ŠVP 5.1. Prvouka (Prv) _charakteristika ŠVP 5.2. Informatika (Inf) 6. ročník 
  ŠVP 5.1. Prvouka (Prv) 1. ročník ŠVP 5.2. Informatika (Inf) 7. ročník 
  ŠVP 5.1. Prvouka (Prv) 2. ročník ŠVP 5.2. Informatika (Inf) 8. ročník 
  ŠVP 5.1. Prvouka (Prv) 3. ročník  ŠVP 5.2. Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) _charakteristika
  ŠVP 5.1. Přírodověda (Pv) _charakteristika  ŠVP 5.2. Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) 6. ročník
  ŠVP 5.1. Přírodověda (Pv) 4. ročník  ŠVP 5.2. Matematický seminář (Ms) _charakteristika
   ŠVP 5.1. Přírodověda (Pv) 5. ročník ŠVP 5.2. Matematický seminář (Ms) 6. ročník 
  ŠVP 5.1. Tělesná výchova (Tv) _charakteristika ŠVP 5.2. Matematický seminář (Ms) 7. ročník 
  ŠVP 5.1. Tělesná výchova (Tv) 1. ročník ŠVP 5.2. Matematický seminář (Ms) 8. ročník 
  ŠVP 5.1. Tělesná výchova (Tv) 2. ročník  ŠVP 5.2. Matematický seminář (Ms) 9. ročník
  ŠVP 5.1. Tělesná výchova (Tv) 3. ročník ŠVP 5.2. Matematika (M) _charakteristika 
  ŠVP 5.1. Tělesná výchova (Tv) 4. ročník ŠVP 5.2. Matematika (M) 6. ročník 
  ŠVP 5.1. Tělesná výchova (Tv) 5. ročník ŠVP 5.2. Matematika (M) 7. ročník 
   ŠVP 5.1. Vlastivěda (Vl) _charakteristika  ŠVP 5.2. Matematika (M) 8. ročník
  ŠVP 5.1. Vlastivěda (Vl) 4. ročník ŠVP 5.2. Matematika (M) 9. ročník 
  ŠVP 5.1. Vlastivěda (Vl) 5. ročník ŠVP 5.2. Německý jazyk (Nj) _charakteristika 
  ŠVP 5.1. Výtvarná výchova (Vv) _charakteristika ŠVP 5.2. Německý jazyk (Nj) 7. ročník 
  ŠVP 5.1. Výtvarná výchova (Vv) 1. ročník ŠVP 5.2. Německý jazyk (Nj) 8. ročník 
  ŠVP 5.1. Výtvarná výchova (Vv) 2. ročník ŠVP 5.2. Německý jazyk (Nj) 9. ročník 
  ŠVP 5.1. Výtvarná výchova (Vv) 3. ročník ŠVP 5.2. Pracovní činnosti (Pč) _charakteristika 
   ŠVP 5.1. Výtvarná výchova (Vv) 4. ročník ŠVP 5.2. Pracovní činnosti (Pč) 6. ročník 
  ŠVP 5.1. Výtvarná výchova (Vv) 5. ročník  ŠVP 5.2. Pracovní činnosti (Pč) 7. ročník 
  ŠVP 5.1. Základy robotiky (ZRo) _charakteristika ŠVP 5.2. Pracovní činnosti (Pč) 8. ročník 
  ŠVP 5.1. Základy robotiky (ZRo) 1. ročník ŠVP 5.2. Pracovní činnosti (Pč) 9. ročník 
  ŠVP 5.1. Základy robotiky (ZRo) 2. ročník ŠVP 5.2. Přírodopis (Př) _charakteristika 
  ŠVP 5.1. Základy robotiky (ZRo) 3. ročník ŠVP 5.2. Přírodopis (Př) 6. ročník 
  ŠVP 5.1. Základy robotiky (ZRo) 4. ročník ŠVP 5.2. Přírodopis (Př) 7. ročník 
  ŠVP 5.1. Základy robotiky (ZRo) 5. ročník  ŠVP 5.2. Přírodopis (Př) 8. ročník
    ŠVP 5.2. Přírodopis (Př) 9. ročník 
     ŠVP 5.2. Robotika (Ro) _charakteristika
    ŠVP 5.2. Robotika (Ro) 6. ročník 
    ŠVP 5.2. Robotika (Ro) 7. ročník
    ŠVP 5.2. Robotika (Ro) 8. ročník
    ŠVP 5.2. Robotika (Ro) 9. ročník 
     ŠVP 5.2. Tělesná výchova (Tv) _charakteristika
    ŠVP 5.2. Tělesná výchova (Tv) 6. ročník
    ŠVP 5.2. Tělesná výchova (Tv) 7. ročník
    ŠVP 5.2. Tělesná výchova (Tv) 8. ročník
    ŠVP 5.2. Tělesná výchova (Tv) 9. ročník
    ŠVP 5.2. Volba povolání (VOP) _charakteristika
    ŠVP 5.2. Volba povolání (VOP) 9. ročník
    ŠVP 5.2. Výchova ke zdravému občanství (VzO) _charakteristika
    ŠVP 5.2. Výchova ke zdravému občanství (VzO) 6. ročník
    ŠVP 5.2. Výchova ke zdravému občanství (VzO) 7. ročník
    ŠVP 5.2. Výchova ke zdravému občanství (VzO) 8. ročník
    ŠVP 5.2. Výchova ke zdravému občanství (VzO) 9. ročník
    ŠVP 5.2. Výtvarná výchova (Vv) _charakteristika
    ŠVP 5.2. Výtvarná výchova (Vv) 6. ročník
    ŠVP 5.2. Výtvarná výchova (Vv) 7. ročník
    ŠVP 5.2. Výtvarná výchova (Vv) 8. ročník
    ŠVP 5.2. Výtvarná výchova (Vv) 9. ročník
    ŠVP 5.2. Zdravotní tělesná výchova (ZTv) _charakteristika
    ŠVP 5.2. Zdravotní tělesná výchova (ZTv) 6.-9. ročník
    ŠVP 5.2. Zeměpis (Z) _charakteristika
    ŠVP 5.2. Zeměpis (Z) 6. ročník
    ŠVP 5.2. Zeměpis (Z) 7. ročník
    ŠVP 5.2. Zeměpis (Z) 8. ročník
    ŠVP 5.2. Zeměpis (Z) 9. ročník
ŠVP 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků    
ŠVP příloha A. Seznam zkratek    
ŠVP příloha B. Dodatky – dodatek č. 1    
ŠVP příloha B. Dodatky – dodatek č. 2    
ŠVP příloha B. Dodatky – dodatek č. 3