festival světla
máme rádi roboty
jezdíme do školy v přírodě
–
škola s dlouhou tradicí
nově ve škole Robotika!
používáme 3D tiskárnu
.

Důležité informace

 Vyzvedávání žáků po obědě:

Z důvodů rizika vniknutí nepovolaných osob do prostoru jídelny a šaten druhého stupně budou rodiče na dítě odcházející po obědě čekat před bočním vchodem v Klášterní ulici, kam jim naobědvané dítě přivede a předá vyučující. Rodiče nebudou vstupovat do prostor školy.

Zimní úprava vyzvedávání žáků z ŠD:

Abychom na minimum zkrátili čekací dobu při vyzvedávání žáků, bude v období od 6.1.do 31.3.2020 umožněno rodičům neomezené vyzvedávání žáků mezi 15.00-15.30 hod.

Ostatní časové zámky (13.30, 16.00 a 16.30) zůstávají v platnosti.

 

Robotika

Naše škola z výšky

Technická výchova