–

.

.

nově ve škole Robotika!

nově ve škole Robotika!

používáme 3D tiskárnu

používáme 3D tiskárnu

.

Cesty k inkluzi

Masarykova základní škola je jedním z partnerů projektu Pedagogické fakulty ZČU Cesty k inkluzi. Jeho cílem jsou změny a nové možnosti v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Dále pak prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Díky projektu škola realizuje kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, budou posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpoří se sdílení dobré praxe.

cki4 logocki

Projektový den s roboty

Naše škola z výšky

Technická výchova