jezdíme do školy v přírodě

jezdíme do školy v přírodě

–

škola s dlouhou tradicí

škola s dlouhou tradicí

nově ve škole Robotika!

nově ve škole Robotika!

používáme 3D tiskárnu

používáme 3D tiskárnu

.

.

.

Letní sportmanie 2017

Projektový den s roboty

Naše škola z výšky

Technická výchova